Edyta Bartosiewicz, Kanye West, Kasia Kowalska, Kayah, Johnny Depp, Justyna Kowalczyk, Britney Spears, Danuta Stenka… Co łączy te znane osoby? Między innymi to, że każda z tych osób cierpiała kiedyś na depresję i odważyła się o tym opowiedzieć. Depresja to choroba. Depresja to choroba powszechna. Dotyka znanych i nieznanych, gwiazdy i „zwykłych” ludzi. Młodzież jest szczególnie narażona na depresję. Dorastanie to czas wielu zmian i wyzwań. Nic dziwnego, że w tym okresie życia nasz nastrój może się pogarszać. Badacze szacują, że choroba ta dotknie nawet 5 % nastolatków. To oznacza, że w przeciętnej trzydziestoosobowej klasie jedna, dwie osoby mogą mieć depresję. Do osiągnięcia pełnoletniości 20% młodych ludzi będzie miało za sobą przynajmniej jeden epizod tej choroby.

Depresja jest chorobą ciała i ducha, która może dotknąć każdego. Nie jest ona uwarunkowana płcią, wiekiem czy statusem społecznym. Jest to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba, która ma związek z długotrwałym zaburzeniem nastroju i emocji, objawiającym się przede wszystkim smutkiem, pustką, przygnębieniem, ale też problemami z koncentracją, utratą zainteresowań, myślami samobójczymi, niską samooceną, zmniejszeniem apetytu, zniechęceniem do wszelkich aktywności oraz zaburzeniami snu.

Jeżeli widzisz u siebie pierwsze symptomy choroby – reaguj i nie wstydź się prosić o pomoc! Jeżeli widzisz pierwsze symptomy u kogoś bliskiego – reaguj i pokaż komuś, że jest wyjście! Jako psycholog w waszej szkole, a więc wasz psycholog – jestem dla was od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00. Wspólnie możemy porozmawiać na każdy temat. Czekam na Was w swoim gabinecie!


Wspierajmy naszą młodzież

Nikt nie zna dzieci i ich problemów tak dobrze jak Wy. Wspólnie możemy zdziałać naprawdę wiele. Pomóc w problemach, które dla młodych ludzi często są nie do udźwignięcia. Stres, depresja, lęki, nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami – to problemy, które w dzisiejszych czasach są powszechne wśród młodzieży. Bez pomocy dorosłych, młody człowiek nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Ale i dla nas są to tematy trudne, wymagające pogłębionej wiedzy psychologicznej.  Nasze działania wspomaga także portal Librus. Możemy tam zapoznać się z materiałami wideo, dotyczącymi wyżej wymienionej tematyki.  W łatwy i przystępny sposób twórcy programu wprowadzają nas w świat problemów młodzieży. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.


Wartości rodziny w życiu młodego człowieka

Rodzina istnieje już od najdawniejszych czasów. Jest niczym układ naczyń połączonych – to co dzieje się z jednym jej członkiem, wpływa na pozostałych. Jest ona pierwszą grupą, w jaką wstępujemy, gdyż następuje to w momencie przyjścia na świat. Dla młodego człowieka rodzina jest podstawowym elementem, bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować. W rodzinie odbywa się przekazywanie każdemu nowemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego, przez wprowadzanie młodych pokoleń w normy życia zbiorowego, w elementarne wartości kultury ludzkiej. Proces przekazywania wartości zaczyna się od najwcześniejszego okresu życia dziecka. Dzięki rodzinie wartości i normy są przepisami które wskazują, jak powinien zachować się członek danej rodziny w życiu społecznym. Z tych też względów rodzina najczęściej kształtuje stosunek młodych do świata, do innych ludzi i siebie. Wywiera wpływ na kształtowanie cech osobowych i przekazywanie ideałów życiowych, które budują system wartości, aspiracje, preferencje życiowe i postawy.
Z badań socjologicznych wynika, że dla poważnej większości młodych ludzi sens życia nadaje rodzina, szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jest więc atrakcyjną grupą naturalną, w której człowiek powinien znajdować szczęście i zadowolenie oraz realizację własnych aspiracji i realizację dążeń życiowych.
Główną rolą rodziny jest chęć niesienia pomocy jej członkom. Każdy z nas boryka się z różnymi problemami. Czasami są one niewielkie, lecz tłumienie ich w sobie, może spowodować, że urosną do ogromnych rozmiarów, a wtedy ich rozwiązanie stanie się bardzo trudne. To właśnie rodzina pomaga nam w przezwyciężeniu naszych słabości. Dlatego też, najczęściej zwracamy się ze swoimi wątpliwościami do rodziców, gdyż w nich powinniśmy mieć największe oparcie. To oni są po to, by nas wysłuchać, udzielić nam rady, gdy coś źle robimy oraz cieszyć się razem z nami z sukcesów.

Rodzina także wpływa na kształtowanie naszej osobowości. Wywiera wpływ na formowanie cech osobowych poprzez przekazywanie ideałów i wartości które najpełniej kształtują i wyrażają człowieka. To, czego nauczymy się w rodzinie pozostaje z nami na całe życie. Rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi, których młody człowiek pragnie naśladować. Przekazują swoją wiedzę, opartą na wcześniejszych doświadczeniach, co z kolei ma duży wpływ na postępowanie dziecka w przyszłości. Stosunki panujące w rodzinie i atmosfera codziennego życia kształtują wyobrażenie dziecka o stosunkach między ludzkich. Kontakt z najbliższymi osobami wywiera wpływ na nasz światopogląd, zachowanie i postępowanie. Człowiek musi wytworzyć w swojej psychice całe bogactwo schematów zachowań w różnych sytuacjach życiowych, a co najważniejsze, musi nauczyć się wybierać wśród nich najbardziej użyteczne dla siebie i swojego otoczenia.

Rodzina jest wartością niezwykle istotną w życiu człowieka – kształtującą go oraz dającą mu siłę i motywację do działania, a także oferującą wsparcie w momentach pojawienia się problemu. Każdego dnia powinniśmy pielęgnować nasze więzi rodzinne ponieważ żadna inna relacja międzyludzka nie jest w stanie ich zastąpić.


Czy wolno mi odczuwać złość? Czy gniew jest złą emocją? A może nie raz usłyszałeś, że nie wolno Ci się gniewać? Jeżeli wahasz się w odpowiedzi na te pytania, chcesz bliżej poznać takie emocje jak złość, gniew i wściekłość i wiedzieć jak sobie z nim radzić to zapraszam do zapoznania się z bardzo ciekawym artykułem.

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/gniew-zlosc-i-wscieklosc-jak-wspierac-dziecko


Jako psycholog, psychoterapeuta pracuje indywidualnie z uczniami, którzy zgłaszają się do mnie z własnej inicjatywy, jak i tymi, co do których życzenie takie sformułowali ich rodzice bądź nauczyciele. Celem mojej pracy, jako psychologa szkolnego  jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości oraz wsparcia uczniów, przy współpracy z  wychowawcami i nauczycielami.


Psycholog zaprasza

Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia, rozmowy – zapraszam Cię w tym czasie do kontaktu telefonicznego – 18 443 69 25 , mailowego (maria.kowalska@szkolacech.onmicrosoft.com) lub on-line.

Nie wahaj się i skontaktuj się ze mną, szczególnie jeżeli:
– masz problem, i nie wiesz jak go rozwiązać
– doświadczasz częstego smutku, stresu, lęku,
– nie radzisz sobie z emocjami,
– masz problemy rodzinne,
– chciał byś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
– w przypadku każdej trudności, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Do współpracy zapraszam i zachęcam również rodziców – jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 18 443 69 25.

Pamiętaj ! Każdy ma prawo prosić o pomoc !


Drogi uczniu! Jeżeli:

– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
– Doświadczasz przewlekłego smutku, lęku, stresu,
– Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami;
– Masz kłopoty rodzinne;
– Chcesz porozmawiać o swoich problemach;
– Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi;
– Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc;
– Chcesz podzielić się swoim sukcesem;
– Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić;
– Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału;
– Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki;
– Doświadczasz trudnej sytuacji (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka);
– Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje;
– Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny;
– Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu;
– I w każdej innej sprawie…
 

*** ZAPRASZAM ***

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich powodów rozmów z uczniami. Uczeń, rodzić, bądź nauczyciel zawsze może przyjść na rozmowę z psychologiem, nawet wtedy gdy trudno sprecyzować przyczyny chęci rozmowy, ponieważ zawsze kryje się za tym coś istotnego.

Poza bezpośrednimi spotkaniami zachęcam również do kontaktu za pośrednictwem komunikacji internetowej, korzystając z następującego adresu: mariakowalska@szkolacech.onmicrosoft.com

Realizowane zadania:

Zadania jakie realizuję wynikają m.in. z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.114).

Zgodnie z §24 tego rozporządzenia do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Drodzy uczniowie!
W czasie epidemii koronawirusa zachęcam do zapoznania się z materiałami zawartymi na stronach internetowych, na których znajdziecie ciekawe artykuły, wiadomości i porady:

www.gov.pl

mlodziezowy.pl

portal.librus.pl

technologia.dziennik.pl


Zachęcam w tym trudnym czasie do skorzystania ze strony:

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/


W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i skali problemu przedstawiam kilka propozycji, które mogą być pomocne Wam drodzy uczniowie i Rodzice. Zamieszczam linki, które mogą pomóc w rozmowie z dziećmi młodszymi i nastolatkami oraz linki artykułów i porad dotyczących postępowania w obecnym czasie.

https://polskatimes.pl/koronawirus-w-polsce-jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-porady-psychologa-z-uniwersytetu-swps

Pedagog Małgorzata Gołaszewska


21 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Pomysł obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia narodził się w Stanach Zjednoczonych i jest obchodzony co roku w trzeci czwartek listopada. Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w Polsce prowadzona jest od 1991 roku.
W tym dniu wszyscy palacze zachęcani są, aby przynajmniej na jeden dzień podjąć próbę rzucenia palenia.
Jak dowiodły liczne badania istnieje związek miedzy nałogowym paleniem tytoniu, a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani i płuc, choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz udary.

Bez względu na wiek rzucenie palenia zawsze się opłaca!

Gasisz ostatniego papierosa i…
• po 20 min – Twoje serce przestanie szybciej bić, a ciśnienie krwi spadnie,
• po 8 godzinach – Twoja krew zostanie całkowicie oczyszczona z dwutlenku węgla, za to będzie w niej znacznie więcej tlenu,
• po 48 godzinach – Twój smak i węch będą ostre jak dawniej,
• po 4 dniach – rzęski wyściełające Twój układ oddechowy zaczną na nowo pracować,
• po 7 dniach – komórki wyściełające Twoje oskrzela odzyskają swój normalny kształt,
• po 2 tygodniach – znacznie polepszy się Twoja kondycja fizyczna,
• po kilku miesiącach – przestaniesz kaszleć, ustąpi duszność i poczucie zmęczenia,
• po roku – ryzyko zawału zmniejszy się o połowę,
• po 5 latach – prawdopodobieństwo, że zachorujesz na raka płuc, krtani czy przełyku, zmniejszy się o połowę,
• po 10 latach – ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową i przejścia zawału będzie takie samo jak u osoby, która nigdy nie paliła,
• po 15 latach – ryzyko zachorowania na raka płuc będzie identyczne jak u osoby niepalącej.


Zachęcam do przeczytania poniższych artykułów: