To jest post jakiś tam

Koniec roku szkolnego 2023/24 już za nami. Jak co roku, ten radosny dzień rozpoczęliśmy udziałem w Mszy Świętej w Kościele na Starym Cmentarzu. Naszą szkołę reprezentował również poczet sztandarowy. Następnie, na szkolnym ogrodzie, wysłuchaliśmy krótkiego apelu. Pan Dyrektor Józef Klimek podsumował mijający rok szkolny, gratulował uczniom osiągniętych wyników, życząc dalszych sukcesów.
Klasy III żegnały się dziś ze społecznością rzemieślniczą, przynajmniej tą szkolną. Występ z tej okazji przygotowały p. Katarzyna Myrlak oraz p. Maria Kowalczyk. Autorką zabawnych tekstów, obrazujących naszych nauczycieli i przedstawicieli organu prowadzącego była p. Joanna Mąka. Mamy nadzieję, że uczniowie, opuszczający nasze mury dobrze będą wspominać czas tu spędzony.
Podczas uroczystości byli obecni przedstawiciele naszego organu prowadzącego: p. Andrzej Stawiarski – p.o. Prezesa Zarządu Cechu oraz członkowie Zarządu Cechu: p. Marta Respekta i p Andrzej Zięcia.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty podarunkowe o wartości od 50,00 zł do 200,00 zł wg poniższego zestawienia.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!!
W dzień zakończenia roku szkolnego zostały także ogłoszone wyniki konkursu na najlepszego ucznia. Komisja, przyznająca ten tytuł brała pod uwagę wysokie wyniki w nauce, zachowanie, udział w konkursach, frekwencję, przede wszystkim jednak zaangażowanie w życie społeczności szkolnej. Było o co walczyć, nagrodą bowiem w tym konkursie był bon w wysokości 2 tys. złotych do wykorzystania w Media Expert . W tym roku komisja przyznała aż 2 pierwsze miejsca. Zdobywca trzeciego miejsca otrzymał bon w wysokości 1000 zł.
Szczęśliwi zwycięzcy w tym konkursie to:
Karol Przychocki (kl.II b) oraz Zuzanna Rożdżyńska (kl.IIIa)
Trzecie miejsce otrzymał Patryk Kozik (kl.IIb).

W tym dniu aż 75 uczniów otrzymało stypendium o wartości od 150 do 240 złotych.
Wszystkie nagrody zostały sfinansowane przez organ prowadzący szkołę. Serdecznie dziękujemy.
Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji!!!

Podziel się: