Skład prezydium w roku szkolnym 2023/24:
Karol Przychocki IIb- przewodniczący
Wiktor Skórnóg Ic

Dariusz Marszałek IIc

Wioletta Sorota IIIa

Emilia Mółka IIIb

Opiekun
mgr inż. Radosław Babiarski