Skład prezydium:
Katarzyna Opach – IIIb
Aleksandra Jarek – IIIb
Wioletta Sorota – IIa
Kacper Szczęsny – IId
Przemysław Czyrnek – IId

Opiekun
mgr Maria Kowalczyk