To jest post jakiś tam

Pensje młodocianych pracowników od 1 czerwca 2024 wzrosły.

Wynagrodzenie za pracę wynosi minimum:
– I rok nauki 651,79 zł,
– II rok nauki 733,26 zł,
– III rok nauki 814,74 zł,


Stosunek procentowy wynagrodzenia, wynosi:
1) nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w
przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
2) nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku
młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
3) nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku
młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.”;

Podziel się: