Zachęcamy rodziców do korzystania z dziennika elektronicznego i współpracy z wychowawcami z wykorzystaniem tego narzędzia.
Logowanie do dziennika po kliknięciu w poniższy odnośnik:Zachęcamy do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia, którymi objęta jest młodzież naszej szkoły: