mgr Józef Klimek – dyrektor szkoły, informatyka, przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Radosław Babiarski – podst. przedsiębiorczości, informatyka, wos, edb
mgr Roman Błaszczyk – j. angielski
mgr inż. Tomasz Bomba przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Kazimierz Chamioło przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Aleksandra Dzięgiel – j. angielski
mgr Anna Firlej – fizyka
mgr Małgorzata Gołaszewska – przedmioty zawodowe fryzjerskie, pedagog
mgr Lucyna Jurczak – historia
mgr Łukasz Kociubiński – wychowanie fizyczne
mgr Maria Kowalczyk – psycholog
mgr inż. Małgorzata Mazur przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Katarzyna Myrlak – wychowanie fizyczne, biologia
mgr Anna Opiło przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Magdalena Pażucha – biblioteka
mgr Alicja Sitek – j. angielski
mgr Ewelina Skowron-Ściurka – j. polski
mgr Bogusław Sobczyk – religia
mgr Jadwiga Sopalska – matematyka, chemia
mgr Zbigniew Ziębiec – geografia, biologia

Administracja i obsługa

mgr Agnieszka Zięba
lic. Adrianna First

Małgorzata Chruślicka
Agata Łękawska
Urszula Szkaradek
 – pielęgniarka