To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie;

Zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym „1 z 10”.

Cele konkursu:

  1. popularyzacja wiedzy matematycznej,
  2. rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów,
  3. wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy
    z przedmiotów ścisłych,
  4.  stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i  umiejętności matematycznych na tle innych uczestników.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 28 lutego 2022 r. przez mgr Jadwigę Sopalską.  Konkurs odbędzie się 14 marca 2022r. o godz. 10.30 w sali 14.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Zachęcamy, czekamy na zgłoszenia uczestników.

Podziel się: