To jest post jakiś tam

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie;

Informuję, iż w okresie od 24 października do 8 listopada br. zostają zawieszone zajęcia praktyczne u pracodawców. Uczniowie/pracownicy młodociani są w tych dniach zwolnieni od obowiązku świadczenia pracy. Nauczanie w szkole nadal odbywa się w formie zdalnej na dotychczasowych zasadach. Bardzo proszę wszystkich uczniów o aktywny udział w zajęciach organizowanych przez poszczególnych nauczycieli.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Poniżej pełna treść komunikatu w tej sprawie:

Szanowni Państwo

Przesyłam komunikat otrzymany od ZRP w sprawie ograniczeń nauki zawodu
w rzemiośle, w którym podkreślono, iż należy spodziewać się
decyzji w tej kwestii w Rozporządzeniu MEN.

IZBA RZEMIEŚLNICZA

W S Z Y S T K I E

KOMUNIKAT  W SPRAWIE OGRANICZEŃ

        * NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE
        * ORGANIZACJA EGZAMINÓW

_Szanowni Państwo,_

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego
– Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji
związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego
młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Ograniczenia obejmą  okres  OD  SOBOTY, 24 PAŹDZIERNIKA I BĘDĄ
OBOWIĄZYWAŁY DO NIEDZIELI, 8 LISTOPADA BR.

Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia
(młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) –
zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  ze
zm.) BĘDĄ ZWOLNIENI OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w
celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego
zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
[1]

Ze względów na obostrzenie dotyczące ZAKAZU WSZELKIEGO RODZAJU
AKTYWNOŚCI POWYŻEJ 5 OS. W JEDNEJ GRUPIE – ZEBRAŃ, SPOTKAŃ,
AKTYWNOŚCI – ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO ZALECA IZBOM
RZEMIEŚLNICZYM  ROZWAŻENIE ZAWIESZENIA W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 2
TYGODNI  ORGANIZACJI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH.

_Z poważaniem _

JOLANTA KOSAKOWSKA

Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Podziel się: