To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice;

Nauczyciele naszej szkoły dokonując podsumowanie pracy w I okresie tego roku szkolnego podjęli decyzję o uruchomieniu indywidualnych konsultacji dla wszystkich chętnych uczniów na terenie szkoły. W szczególności zapraszamy uczniów, którzy z różnych względów, również w związku z kształceniem na odległość osiągnęli niskie wyniki klasyfikacyjne, np. byli nieklasyfikowani lub otrzymali oceny niedostateczne. Jest to dla Was doskonała szansa, aby porozmawiać z wybranymi nauczycielami pełniącymi dyżur zgodnie z załączonym harmonogramem. Podczas konsultacji można między innymi: poprosić nauczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałej dla Was partii materiału, ustalić zasady współpracy, rozwiązać problemy wynikające z braku dostępu do Internetu lub sprzętu do nauki zdalnej, omówić sprawy wychowawcze z wychowawcą czy też porozmawiać z szkolnym psychologiem.
Nauczyciele w wyznaczonych salach lekcyjnych będą do Waszej dyspozycji w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.00 podczas całego okresu kształcenia na odległość.
Bardzo prosimy chętnych na konsultacje, aby z wyprzedzeniem, tj. do soboty do godz. 18.00 przesłali do wybranych nauczycieli informację mailową następującej treści: „imię i nazwisko ucznia, klasa-proszę o konsultacje w najbliższy poniedziałek”. Można również poprosić wybranego nauczyciela o konsultację online – wystarczy tylko nawiązać kontakt mailowy i ustalić zakres oczekiwanej przez Was pomocy.

Podziel się: