To jest post jakiś tam

Organizatorem tego konkursu jest nasza szkoła. Celem konkursu jest wspomaganie uczniów w procesie dokonywania wyboru właściwej ścieżki kształcenia, inspirowanie młodzieży do refleksji nad planowaniem własnej kariery zawodowej, a także rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach oraz rynku pracy. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy fotograficznej przedstawiającej zawód, który uczeń wykonuje na swoim stanowisku pracy, u pracodawcy. Prawda, że proste. Zachęcamy do udziału. Czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Podziel się: