To jest post jakiś tam

Pensje młodocianych pracowników od 1 września 2023 wzrosną z 5 do 8 proc., z 6 do 9
proc. i z 7 do 10 proc
. (obliczanego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale).


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wprowadza
następujące zmiany:
„Stosunek procentowy wynagrodzenia, (…), wynosi:
1) nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w
przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
2) nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku
młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
3) nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku
młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.”;


Do młodocianych pracowników zatrudnionych przed dniem 1 września 2023 r. w celu
przygotowania zawodowego stosuje się powyższe stawki, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, poczynając od dnia 1 września 2023 r.

Podziel się: