To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie;

W najbliższy piątek, 26 czerwca br. zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. To ten moment, aby przekazać Wam wyniki Waszej całorocznej pracy – wręczyć świadectwa. Obowiązujące wciąż obostrzenia wynikające z panującej epidemii nie pozwalają, aby było to tak jak zwykle uroczyste zakończenie roku szkolnego. Niezależnie od tego jesteśmy gotowi, aby się z Wami spotkać i przekazać świadectwa oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.  Na niektórych czekają również nagrody za wysokie wyniki w nauce, frekwencję czy też aktywność społeczną.

Zatem serdecznie zapraszam do naszej szkoły 26 czerwca br. na spotkanie z wychowawcami klas. Obowiązują: własne maseczki zakrywające usta i nos, rękawiczki jednorazowe oraz długopis.
Spotkania odbędą się w szkolnym ogrodzie, który zostanie podzielony na dwa sektory: sektor 1 i sektor 2. Wejście na teren szkoły przez bramkę główną, od strony ulicy.
Bardzo proszę ściśle przestrzegać ustalonych godzin spotkań z wychowawcami. Pamiętajmy, że należy bezwzględnie przestrzegać również obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości 1,5 m.

Miejsce i godziny spotkań uczniów poszczególnych klas z wychowawcami:

Klasa IIIa-sektor 1-godz. 8.00.
Klasa IIIb-sektor 2-godz. 8.00.
Klasa Ia-sektor 1-godz. 9.00.
Klasa IIa-sektor 2-godz. 9.00.
Klasa IIb- sektor 1-godz. 10.00.
Klasa IIIc-sektor 2-godz. 10.00.
Klasa Ib-sektor 1-godz. 11.00.
Klasa Ic-sektor 2-godz. 11.00.
Klasa Id-sektor 1-godz. 12.00.
Klasa Ie-sektor 2-godz. 12.00

Ponadto ustalam dyżury nauczycieli przed budynkiem szkoły:
7.30 – p. Ł. Kociubiński, p. B. Sobczyk,
8.30 – p. R. Babiarski, p. L. Jurczak,
9.30 – p. K. Myrlak, p. J. Klimek,
10.30 – p. S. Kłębczyk, p. A. Sitek,
11.30 – p. J. Sopalska, p. M. Gołaszewska.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: