To jest post jakiś tam

Wychodząc naprzeciwko planom i strategiom Ministra Edukacji i Nauki, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami naszych uczniów przystępujemy do programu „e-WF Sprawność i Zdrowie”
Program adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, zakłada zminimalizowanie skutków pandemii: problemom zdrowotnym, otyłości oraz obniżonym poziomem sprawności wśród uczniów.
Otrzymany dostęp do innowacyjnego oprogramowania pozwoli:
1. Diagnozować i testować sprawności uczniów on-line.
2. Diagnozować i testować  sprawności uczniów stacjonarnie po powrocie do szkół.
3. Diagnozować  i testować  wiedzę uczniów z zakresu Wychowania Fizycznego oraz Edukacji Zdrowotnej.
4. Badać aktywności ucznia na lekcjach Wychowania Fizycznego.
Program on-line umożliwia nauczycielom wychowania fizycznego w sprawny, szybki i prawidłowy sposób przeprowadzić testy sprawnościowe i kondycyjne swoich uczniów. Wyniki wprowadzone przez uczniów są automatycznie interpretowane przez program według tabeli sprawności danego testu. Nauczyciel
otrzymuje od ucznia gotowy wynik, a program generuje Kartę Sprawności Fizycznej Ucznia.

Podziel się: