To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie klas I;

Uczestnikami kursu I stopnia w zawodzie sprzedawca są wszyscy uczniowie klas pierwszych kształcący się w tym zawodzie.
Zajęcia na kursie rozpoczynają się  4 maja br. i będą trwały 4 tygodnie, tj. do 29 maja br. Oczywiście zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. O szczegółach dowiecie się od osób prowadzących.

W ramach kursu będą realizowane następujące przedmioty zawodowe:

1. Sprzedawca:
a) bezpieczeństwo i higiena pracy – 10 godzin,
b) towaroznawstwo – 32 godziny,
c) organizacja i techniki sprzedaży -4 6 godzin,
d) obsługa klientów – 38 godzin,
e) język obcy zawodowy – 10 godzin,
Razem: 136 godzin.

Drodzy uczniowie;
136 godzin w ciągu 4 tygodni. To oznacza, że w ciągu dnia należy uczestniczyć w zajęciach średnio blisko 7 godzin lekcyjnych. Tylko od Was zależy, czy zechcecie ten czas wykorzystać na solidną teoretyczną naukę swojego zawodu.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich uczestników tego kursu do nawiązania kontaktu mailowego z głównym nauczycielem prowadzącym Panem Maksymilianem Wilkiem. Bardzo proszę, aby każdy z Was wysłał na adres: mwilk@zsnr2ns.edu.pl maila o następującej treści: „Imię i nazwisko” uczeń klasy „….” zgłasza gotowość do zajęć na kursie. Maila proszę wysłać w terminie do 24 kwietnia br. (do piątku) do godz. 12.00. Tym samych podczas zajęć na kursie nie bierzecie udziału w zajęciach szkolnych.

Przypominam, że udział w kursie jest obowiązkowy, a ustalone oceny stanowią podstawę uzyskania promocji do klasy drugiej.

Ponadto informuję, że uczestnicy tego kursu są zobowiązani do wypożyczenia w szkolnej bibliotece następujących podręczników:
1. Towaroznawstwo – Marta Misiarz,
2. Organizacja sprzedaży – Halina Zielińska,
3. Sprzedaż towarów – Halina Zielińska.
Przygotowane pakiety podręczników (rozłożone na ławkach na dolnym korytarzu) można odebrać ze szkoły w dniach: 27 lub 28 kwietnia w godzinach 9.00-10.00. Zapraszamy.

Bardzo proszę wychowawców klas I, aby swoimi kanałami komunikacyjnym dodatkowo przypomnieli uczniom o zajęciach na tym kursie.

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: