To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie klas I;

Uczestnikami kursu I stopnia w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz są wszyscy uczniowie klas pierwszych kształcący się w tych zawodach.
Zajęcia na kursie rozpoczynają się w najbliższy piątek, tj. 24 kwietnia br. i będą trwały 4 tygodnie, tj. do 22 maja br. Oczywiście zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. O szczegółach dowiecie się od osób prowadzących.

W ramach kursu będą realizowane następujące przedmioty zawodowe:

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie :
a) bezpieczeństwo i higiena pracy – 10 godzin,
b) podstawy budownictwa – 30 godzin,
c) rysunek budowlany – 26 godzin,
d) technologia robót wykończeniowych – 60 godzin,
e) język obcy zawodowy – 10 godzin,
Razem: 136 godzin.

2. Monter sieci i instalacji sanitarnych:
a) bezpieczeństwo i higiena pracy – 10 godzin,
b) podstawy budownictwa – 30 godzin,
c) rysunek budowlany – 26 godzin,
d) technologia sieci i instalacji sanitarnych – 60 godzin,
e) język obcy zawodowy – 10 godzin,
Razem: 136 godzin.

3. Murarz-tynkarz:
a) bezpieczeństwo i higiena pracy – 10 godzin,
b) podstawy budownictwa – 30 godzin,
c) rysunek budowlany – 26 godzin,
d) technologia robót murarskich i tynkarskich – 60 godzin,
f) język obcy zawodowy – 10 godzin,
Razem: 136 godzin.

Drodzy uczniowie;
136 godzin w ciągu 4 tygodni. To oznacza, że w ciągu dnia należy uczestniczyć w zajęciach średnio blisko 7 godzin lekcyjnych. Tylko od Was zależy, czy zechcecie ten czas wykorzystać na solidną teoretyczną naukę swojego zawodu.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich uczestników tego kursu do nawiązania kontaktu mailowego z głównym nauczycielem prowadzącym Panią Barbarą Ciesielką. Bardzo proszę, aby każdy z Was wysłał na adres: b.ciesielka@wp.pl maila o następującej treści: „Imię i nazwisko” uczeń klasy „….” zgłasza gotowość do zajęć na kursie. Maila proszę wysłać w terminie do 22 kwietnia br. (do środy) do godz. 12.00. Tym samych podczas zajęć na kursie nie bierzecie udziału w zajęciach szkolnych.

Przypominam, że udział w kursie jest obowiązkowy, a ustalone oceny stanowią podstawę uzyskania promocji do klasy drugiej.

Bardzo proszę wychowawców klas I, aby swoimi kanałami komunikacyjnym dodatkowo przypomnieli uczniom o zajęciach na tym kursie.

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: