To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie klas I;

Uczestnicy kursu I stopnia w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół zajęcia po dwóch tygodniach zostały przerwane. Zatem pozostały jeszcze do realizacji kolejne dwa tygodnie kursu. W oczekiwaniu na powrót do szkoły podjęliśmy decyzję, że kurs ten będzie kontynuowany od najbliższego piątku, tj. w dniach 17–30 kwietnia br. Oczywiście w formie kształcenia na odległość.
W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich uczestników tego kursu do nawiązania kontaktu mailowego z nauczycielem prowadzącym Panią Małgorzatą Mazur. Bardzo proszę, aby każdy z Was wysłał na adres: malgorzata_mazur@op.pl maila o następującej treści: „Imię i nazwisko” uczeń klasy „….” zgłasza gotowość do zajęć na kursie. Maila proszę wysłać w terminie do 16 kwietnia br. (do jutra) do godz. 12.00. Tym samych podczas zajęć na kursie nie bierzecie udziału w zajęciach szkolnych.
Przypominam, że udział w kursie jest obowiązkowy, a ustalone oceny stanowią podstawę uzyskania promocji do klasy drugiej.

Bardzo proszę wychowawców klas I, aby swoimi kanałami komunikacyjnymi dodatkowo przypomnieli uczniom o zajęciach na tym kursie.

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: