To jest post jakiś tam

Dzień 23 listopada br. był niezwykle ważnym dniem dla naszej społeczności szkolnej. W tym właśnie dniu obchodziliśmy jubileusz 30 – lecia Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia im. św. Józefa w Nowym Sączu.

Święto rozpoczęliśmy udziałem w mszy świętej w Kościele na Starym Cmentarzu. Nad oprawą liturgiczną czuwał p. Bogusław Sobczyk. Następnie uroczystość przeniosła się do sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, gdzie na scenie młodzież przedstawiła program artystyczny związany z historią i życiem szkoły. Radośnie odśpiewaliśmy „100 lat”, nie zabrakło też tortu. W przedstawienie zaangażowali się nawet pracownicy szkoły, którzy wcielili się na krótki moment w aktorów. Byli to – pan dyrektor Józef Klimek oraz pani Maria Kowalczyk – psycholog. Nad występem czuwała pani Ewelina Skowron-Ściurka, która z pomocą pani Miłki Chrząstowskiej napisała scenariusz, Pani Katarzyna Myrlak wraz z panem Radosławem Babiarskim przygotowywali prezentację multimedialną.

Ponad 100 zaproszonych gości.

Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym radosnym dniu. Wśród nich znaleźli się:

p. Barbara Bartuś-poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza- na czele z p. Ludomirem Handzlem Prezydentem, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu-na czele z p. Markiem Kwiatkowskim Starostą Powiatu, Księża-na czele z Ks. Jerzym Jurkiewiczem proboszczem Parafii św. Małgorzaty, p. Marta Mordarska-Radna Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Małopolskiego Kuratora Oświaty, Zarząd Cechu w Nowym Sączu- na czele z p. Andrzejem Stawiarskim Podstarszym Cechu, Zarząd Izby Rzemiosła w Nowym Sączu-na czele z p. Tadeuszem Szewczykiem Prezesem Zarządu, rzemieślnicy i pracodawcy, emerytowani pracownicy Cechu i Szkoły, pracownicy Biura Cechu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele rodziców i absolwentów, p. Józef Pyzik-Prezes Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu, pan Stanisław Pasoń, delegacje: Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gorlicach, Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Izby Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, oraz Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz oczywiście nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły.

Popłynęły gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Prezydent Ludomir Handzel podkreślił rolę jaką pełni nasza szkoła na edukacyjnej mapie miasta. W dowód uznania szkoła otrzymała z jego rąk odznaczenie „Denar św. Małgorzaty”. Z kolei p. Marta Mordarska, jako wyraz uznania za nieoceniony wkład w rozwój  małopolskiej nauki oraz zasługi w  zakresie kształcenia zawodowego w rzemiośle przekazała nam Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Brązowy Medal Polonia Minor”.  Wszystkie otrzymane od zaproszonych gości pamiątki oraz dyplomy publikujemy poniżej.

Pan Dyrektor Józef Klimek w swoim przemówieniu zaznaczył, że niezwykle ważne dla wychowawców i pedagogów jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, przy szczególnym poszanowaniu pracy i szacunku do drugiego człowieka.

– Specyfiką naszej szkoły od momentu jej powstania jest dualny model kształcenia zawodowego sprzyjający dobremu i bardzo dobremu przygotowaniu młodych ludzi do pracy zawodowej i funkcjonowania w społeczeństwie. To nas wyróżnia na nowosądeckim rynku edukacyjnym. W naszej szkole stawiamy przede wszystkim na pracę i szacunek do drugiego człowieka – mówił w swoim przemówieniu dyrektor Józef Klimek.

Z okazji jubileuszu wydano również folder na temat historii szkoły. Jej redaktorem była p. Lucyna Jurczak. Dzięki pani Jadwidze Sopalskiej powstała broszura absolwentów i nauczycieli naszej szkoły od początku jej powstania. Dekorację sali stanowiły wybrane prace uczniów w konkursach „Czynić dobro w rodzinie” oraz „Prawda, dobro i piękno”.

Jubileusz połączony był ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym wybrało naszą szkołę 100 młodych ludzi, którzy pragną uczyć się zawodu.

Docenienie trudu naszej pracy.

Ponadto, w czasie uroczystości, za szczególne zasługi dla szkoły, zostały odznaczone następujące osoby:

Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego – za zasługi dla rzemiosła polskiego- zostali wyróżnieni:

· Pan Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza

· Pan Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki

· Pan Stanisław Gargula – kierownik i dyrektor Biura Cechu przez 16 lat.

Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego – za zasługi dla rzemiosła polskiego- zostali wyróżnieni:

· Pani Magdalena Majka – Zastępca prezydenta Nowego Sącza

· Pani Marta Respekta

· Pan Leszczyński Marian

Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego – za zasługi dla rzemiosła polskiego – zostali wyróżnieni:

· Pani Jadwiga Sopalska

· Pan Wincenty Żygadło

Honorową Odznaką Rzemiosła za zasługi dla rzemiosła polskiego – zostali odznaczeni:

· Pan Rój Jan

· Pani Aleksandra Martuszewska

· Pan Radosław Babiarski

· Pani Małgorzata Gołaszewska

· pani Agnieszka Zięba

· pan Zbigniew Ziębiec

Honorową Odznaką Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Nowym Sączu „Za zasługi dla rzemiosła”-zostali odznaczeni:

· Pani Zofia Kiklica.

· Pan Tadeusz Miśkowiec

· Pan Andrzej Sołtys

· Pani Adrianna First

· Pani Agata Łękawska

Srebrną Odznaką Mistrza za Szkolenie uczniów w rzemiośle zostali odznaczeni:

· Pan Józef Klimek

· Pani Alicja Sitek

· Pan Łukasz Kociubiński

· Pan Bogusław Sobczyk

· Pani Monika Hanzel

· Pani Anna Kościsz

· Pani Beata Magiera

· Pan Ryszard Borek

· Pan Andrzej Kacprzycki

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali wspomniany folder oraz prace wykonane przez uczniów i nauczycieli: „Anioła z sercem”, „Podstawkę pod kubek-wypalaną laserowo” oraz „Obrazek-decoupage”.  Za wszystkie miłe słowa, które usłyszeliśmy w tym dniu, wszystkie prezenty i nagrody serdecznie dziękujemy.

Prezentujemy fotoreportaż oraz otrzymane nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Podziel się: