To jest post jakiś tam

Zbiorcze zestawienie uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu wskazanych do stypendium za wyniki w nauce za II okres roku szkolnego 2020/21.
Informacja o terminie wypłaty stypendiów zostanie podana na stronie szkoły w terminie późniejszym.

Podziel się: