To jest post jakiś tam

Wybrali naszą szkołę i są z niej zadowoleni, dlatego postanowili w dniu sprawdzianów ósmoklasisty zachęcać swoich młodszych kolegów do kształcenia w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia im. Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu. W dniach 24 i 25 maja br. uczniowie wraz z opiekunami udali się do szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza, aby promować szkołę, do której uczęszczają. Na zdjęciu uczniowie klasy IIa kształcący się w zawodzie fryzjer. Jak zgodnie stwierdzają w przyszłości chcą wykonywać ten zawód.

Podziel się: