To jest post jakiś tam

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1993 r. Niezwykłym wydarzeniem dla szkoły było nadanie Jej imienia i sztandaru. Uroczystość ta odbyła się 25 listopada 2008 r.
Od 1 września 2017 r., w związku z reformą oświaty, szkoła nosi nazwę: Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. To właśnie dlatego Zarząd Cechu postanowił uaktualnić napis na naszym sztandarze.
Dziękujemy!

Oto aktualny opis sztandaru.
Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą z elementami charakterystycznymi dla różnych zawodów.

Główna strona sztandaru (awers) posiada niebieskie tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona szkoły – Św. Józefa. Nad postacią patrona widnieje w linii prostej złoty napis „RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA” dopełniony u dołu wyrażeniem: „im. Św. Józefa CECHU W NOWYM SĄCZU”. W górnych narożach znajdują się: herb Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miasta Nowego Sącza, z kolei w dolnych herby: Powiatu Nowosądeckiego i Rzemiosła.

Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Pod godłem państwowym na półokręgu widnieje napis: „BÓG OJCZYZNA PRACA”. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą.

Sztandar dla społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne – to znak Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Przypomina nam także o rzemieślniczym charakterze naszej szkoły. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

Podziel się: