To jest post jakiś tam

Dnia 27 lutego 2020 roku odbyło się szkolenie dotyczące organizacji i prowadzenia praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników w zawodzie fryzjer. Na wstępie głos zabrał Prezes Cechu Jan First. Szkolenie prowadzili: Dyrektor RBSISCRRiP Józef Klimek oraz Dyrektor Biura Cechu Urszula Gołąb.

Poruszane były tematy:

  • sylwetka pracownika młodocianego
  • świat wartości nastolatka
  • kształcenie dualne
  • kompetencje kluczowe a rynek pracy
  • dokumentowanie przebiegu praktyk
  • prowadzenie dzienników praktyk
  • egzamin czeladniczy i OKE
  • współpraca pracodawców ze szkołą
  • podstawa kształcenia i program nauczania
  • przepisy, rozporządzenia, ustawy.

Na koniec członkowie Komisji Egzaminacyjnej Pani Renata Popiół oraz Grzegorz Wańczyk przedstawili obowiązujący na egzaminie czeladniczym zakres materiału teoretycznego oraz praktycznego w zawodzie fryzjer.

Podziel się: