8. Oferta praktyk pracodawców. Wykaz pracodawców, w tym prowadzących szkolenia dla uczniów naszej szkoły znajdziecie na stronie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w zakładce informator osobowy:

http://www.cech.nowysacz.com.pl/s8-informator-osobowy.html


Tutaj znajdziesz filmy prezentujące poszczególne zawody:

https://www.youtube.com/@zwiazekrzemiosapolskiego3373/videos


Materiały promujące kształcenie dualne w rzemiośle:

https://ewr.zrp.pl/#/informacje/biezace-informacje/id/236