BIBLIOTEKA CZYNNA

poniedziałek: 7:30 – 9:30
wtorek: 7:30 – 9:30


bibliotekarka: mgr Magdalena Pażucha