To jest post jakiś tam

Zgodnie z ogłoszonymi decyzjami organów zwierzchnik od najbliższego poniedziałku, tj. 19 października br. do odwołania zajęcia lekcyjne w naszej szkole będą prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Należy podkreślić, że będą one odbywać się według dotychczas obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć z użyciem funkcji dziennika elektronicznego oraz platformy Office 365. Poszczególne lekcje planują i udostępniają uczniom z jednodniowym wyprzedzeniem nauczyciele uczący. Bardzo proszę o stałą, systematyczna pracę z dziennikiem elektronicznym oraz komunikację z wychowawcami i nauczycielami uczącymi. Proszę zapoznać się z zarządzeniem dyrektora regulującym organizację nauczania na odległość.

Uwaga: zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają się bez zmian w trybie stacjonarnym.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: