To jest post jakiś tam

W związku z pytaniami informujemy, że wychowawcy klas skierowali do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (nasz organ prowadzący) wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce według załączonego zestawienia.  O terminie wypłaty stypendium poinformujemy po rozpatrzeniu wniosków przez Cech.

Podziel się: