To jest post jakiś tam

14 października, Dzień Nauczyciela w tym roku był w naszej szkole obchodzony wyjątkowo uroczyście. Młodzież pod kierunkiem p. Eweliny Skowron-Ściurki przygotowała cześć artystyczną. Wybrzmiały życzenia dla poszczególnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi a także pracodawców oraz gromkie sto lat. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy IIa złożyli życzenia oraz przekazali upominki: wrzosy, własnej roboty soczek malinowy oraz czekoladę-na osłodę. Do życzeń dołączył się Zarząd Cechu reprezentowany przez p. Jana Firsta-prezesa Zarządu oraz p. Andrzeja Maciuszka. W uroczystości wzięła także udział p. Urszula Gołąb-dyrektor Biura Cechu. Po części artystycznej i życzeniach były miłe rozmowy przy kawie i ciastku ufundowanym przez Zarząd Cechu. Dziękujemy.

Galeria zdjęć chyba potwierdza dobrą atmosferę spotkania.

Podziel się: