To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice, Pracodawcy;

Nowy rok szkolny 2021/22 rozpoczęliśmy udziałem, wraz z pocztem sztandarowym szkoły, we Mszy Świętej w kościele na Starym Cmentarzu. Następnie odbyły się pierwsze spotkania w szkole z wychowawcami klas. W sposób szczególny witamy uczniów klas pierwszych. W tym roku naukę w naszej szkole rozpoczyna 95 uczniów w 4 oddziałach. Łącznie naukę będzie pobierać 307 uczniów w 12 oddziałach.
Co nowego czeka uczniów?
Będziemy we wszystkich klasach wdrażać innowację „Szkoła wolna od jedynek”. Duży nacisk położymy na wsparcie kształcenia zawodowego – wychowawcy z wykorzystaniem dzienniczków zajęć praktycznych będą ściśle współpracować z pracodawcami. Ogłosiliśmy konkurs na „Najlepszego ucznia szkoły” z nagrodami o wartości: 2 000 zł, 1 500 zł oraz 1 000 zł. Organizujemy wycieczki: już w pierwszych dniach września rajd integracyjny dla uczniów klas I-Jamna 2021, 3-dniową do Warszawy oraz 2-dniową do Kalisza. Praca naszej szkoły będzie podporządkowana realizacji przyjętych haseł miesiąca, rozpoczynamy od promocji i akcji szczepień dla uczniów. To tyko niektóre planowane działania. Z pozostałymi można się zapoznać analizując nasz plan pracy oraz program wychowawczo-profilaktyczny (wkrótce na naszej stronie szkoły).
Witając Was wszystkich w naszej szkole, parafrazując piękną wypowiedź celebranta odprawiającego nabożeństwo życzę Wam, abyście w tym roku nie dali się okraść złodziejowi: lenistwa, nałogu, wulgaryzmu, oszczerstwa itp. My nauczyciele będziemy Was strzec przed tymi złodziejami. Wszelkiej pomyślności i samych radosnych dni w nowym roku szkolnym.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: