To jest post jakiś tam

Jak co roku 1 września rozpoczęliśmy spotkaniami uczniów poszczególnych klas z wychowawcami nowy rok szkolny 2020/21. To był inny start niż te poprzednie, ale taka jest potrzeba czasu spowodowana panującą pandemią. Ważne, że po kilkumiesięcznej przerwie znów spotkaliśmy się z uczniami w szkole. To były bardzo ciepłe spotkania. W trosce o jednolity front wychowawczy, wychowawcy prowadzili je w oparci o taki sam scenariusz, poruszono między innymi:

 1. Poznajemy się, poznajmy szkołę –głównie klasy I.
 2. Przekazanie legitymacji uczniom klas I.
 3. Wybór samorządu klasowego.
 4. Regulamin szkoły i nowy statut – będą na stronie szkoły. Proszę wskazać uczniom gdzie są te dokumenty i zwrócić uwagę na istotne zapisy. Prawa, obowiązki, ocenianie itp.
 5. Organizacja zajęć i zasady pobytu w szkole w okresie panującej pandemii. Omówienie przekazanych procedur. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
 6. Przekazanie stypendiów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/20 uczniom klas II i III.
 7. Strona internetowa naszej szkoły – bardzo ważnym źródłem informacji-prezentacja zawartości strony.
 8. Omówienie innowacji „Szkoła wolna od jedynek”.
 9. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego „Librus”. Przekazanie loginów i haseł. Prezentacja działania-sprawdzenie obecności na najbliższej lekcji wychowawczej.
 10. Zasady korzystania z platformy Office 365 –nawiązanie kontaktu e-mail z wychowawcami. Przekazanie loginów i haseł. Prezentacja działania.
 11. Podział godzin – w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły. Poinformować o podziałach na grupy-zgodnie z danymi w dzienniku.
 12. Podręczniki do odbioru w bibliotece.
 13. Ubezpieczenie pokrywa Cech.
 14. Każdego ucznia obowiązuje dzienniczek praktyk, który powinien dostać od pracodawcy lub zakupić w sekretariacie.
 15. Nieobecności w szkole będą usprawiedliwiane tylko na podstawie zaświadczeń lekarskich.
 16. Stypendia – w naszej szkole dwa razy w roku można uzyskać stypendium za wyniki w nauce (średnia ocen minimum 4,0 i minimum bardzo dobre zachowanie)
 17. Uczniowie mają do dyspozycji sklepik.
 18. Zwracamy uwagę, że szkoła ma patrona (Św. Józefa), sztandar. Dużą wagę przykładamy do pracy wychowawczej wokół patrona.
 19. Integracja: zbieramy wstępne opinie od uczniów w sprawie miejsca i rodzaju integracji. Czy podobnie jak w zeszłym roku w Jamnej?
 20. Pozostałe informacje będą przekazywane na bieżąco na godzinach wychowawczych.
Podziel się: