To jest post jakiś tam

Kolejny miesiąc nauki przed nami. W dniach 11-22 października br. podejmujemy działania w ramach realizacji hasła „Współpraca, wzajemny szacunek i solidarność”. Tym razem koordynatorem jest p. Ewelina Skowron-Ściurka. Głównymi celami akcji są: integracja uczniów klas pierwszych oraz pozostałych w związku z nowymi uczniami w klasie oraz wzmacnianie wśród uczniów potrzeby szacunku do drugiego człowieka (kolegi, koleżanki, rodziny, nauczycieli, pracodawców itp. ).

Pomysłodawcy zaplanowali kilka bardzo ambitnych zadań, oto one:

 1. Samorząd Uczniowski przygotuje drobne upominki i życzenia dla nauczycieli oraz pracowników oświaty z okazji Święta Edukacji Narodowej.
  2. 14 października br. spotkanie pracowników oświaty w szkole, części artystycznej z okazji  Święta Edukacji Narodowej.
  3. Okolicznościowe gazetki w każdej klasie.
  4. Uczniowie poszczególnych klas składają życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty.
  5. Wskazany przez koordynatora filmik, jako punkt wyjścia do dyskusji podczas lekcji wychowawczej. Pogadanka o współpracy w klasie, świadczeniu sobie wzajemnej pomocy i wsparcia.
  6. Akcja: „Chwila rozmowy, zamiast telefonu”. Na jednej długiej przerwie w tygodniu uczniowie zrezygnują z używania telefonów komórkowych, w zamian rozmawiają ze sobą. Czy potrafimy jeszcze ze sobą rozmawiać, tworzyć wspólnotę?
  7. Każda z klas wykonuje tzw. drzewo mocy. Chodzi o narysowanie drzewa z korzeniami, podpisanie gałęzi drzewa imionami uczniów. Zadanie ma na celu uświadomienie uczniom, że wszyscy tworzymy wspólnotę, jako całość tworzymy jeden organizm. Prace, wykonane na kartkach A3 zawisną na gazetkach szkolnych. Można też zastosować wersję rozbudowaną. Tutaj zadaniem uczniów będzie w małych grupach napisanie/narysowanie na kolorowych kartkach lub wycięcie z gazet słów, obrazków odzwierciedlających to, co będzie dawało im siłę i moc na najbliższy czas. Mogą to być: osoby, miejsca, zdarzenia. Następnie kartki, słowa, obrazki będą naklejane tam, gdzie korzenie i pień drzewa.
  8. W szkole pojawiają się arkusze papieru A1, na których uczniowie mogą napisać coś miłego.
Podziel się: