To jest post jakiś tam

My uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły;

Deklarujemy solidarność i współczucie wobec narodu ukraińskiego. Nasi ukraińscy rówieśnicy – koledzy i koleżanki. Myślimy o Was w tych trudnych dla Was, Waszych rodzin i Waszego narodu chwilach.
Bądźmy razem.
Nie zostawimy Was samych, już jutro podejmujemy konkretne działania.

Podziel się: