To jest post jakiś tam

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja:Enter” przeznaczonego dla nauczycieli. W ramach 40 godzinnych szkoleń online  uczestnicy dowiedzą się między innymi jak:
♦ wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
♦ odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
♦ korzystać z aktywizujących metod nauczania,
♦ urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
♦ tworzyć własne treści cyfrowe.
Koncepcja projektu zakłada jak największe przełożenie zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły.

Podziel się: