To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie/pracownicy młodociani;

W związku z pytaniami dotyczącymi obowiązku udziału w zajęciach praktycznych w ramach umowy podpisanej z pracodawcą oraz zasad wynagradzania w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole zachęcam do zapoznania się z kilkoma informacjami ze strony Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

1. [2020-05-04] Praca młodocianych – Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego
SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty:

http://www.cech.nowysacz.com.pl/n2602-praca-mlodocianych—komunikat-zwiazku-rzemiosla-polskiego.html

    

2. [2020-04-28] Zwolnienie młodocianego z obowiązku świadczenia pracy

W związku z zapytaniami rzemieślników dotyczącymi kwestii czy młodociany ma obowiązek  przychodzenie na praktykę, czy też nie? – przedstawiamy Państwu opinię Radcy Prawnego Izby  na ten temat:

http://www.cech.nowysacz.com.pl/n2583-zwolnienie-mlodocianego-z-obowiazku-swiadczenia-pracy.html

3. [2020-04-22] Wynagrodzenie uczniów w czasie pandemii

http://www.cech.nowysacz.com.pl/n2566-wynagrodzenie-uczniow–w-czasie-pandemii.html

4. [2020-04-22] Odpowiedzi na pytania rzemieślników

   Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje: http://www.cech.nowysacz.com.pl/n2574-odpowiedzi-na-pytania-rzemieslnikow.html

Podziel się: