To jest post jakiś tam

Przekazuję życzenia dla całej społeczności naszej szkoły otrzymane od Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Serdecznie dziękujemy.

Podziel się: