To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice i Pracodawcy;

Informuję, że od 4 maja br. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze (forma stacjonarna), czyli tak jak obecnie- bez zmian.


Nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole przedstawia się następująco:
1. Od 4 do 14 maja br. w formie zdalnej, czyli tak jak obecnie- bez zmian.
2. Od 17 do 28 maja br. w formie tzw. hybrydowej. Na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym zostanie opublikowany obowiązujący w tym okresie tygodniowy rozkład zajęć.
3. Od 31 maja br. wyłącznie w formie stacjonarnej, w szkole.
Pełna informacja na stronie MEN:
https://kuratorium.krakow.pl/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach/

Józef Klimek – dyrektor szkoły

Podziel się: