To jest post jakiś tam

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie;

Od 2 listopada br., na czas nauki prowadzonej w systemie zdalnym ulega zmianie tygodniowy rozkład zajęć. Zmiana w zasadzie dotyczy likwidacji podziału na grupy z: języka angielskiego, wychowania fizycznego i informatyki. Bardzo proszę o systematyczny i aktywny udział uczniów w zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Każda lekcja jest zaplanowana w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele załączają materiały, ćwiczenia do pracy oraz zadania domowe podlegające ocenie. Ponadto informują o pracy online z wykorzystaniem Teamsów.

Poniżej nowy tygodniowy rozkład zajęć/zmiana zarządzenia dyrektora szkoły.

Podziel się: