To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie, Kochani rodzice;

Od 1 czerwca br. umożliwiamy na terenie naszej szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe, do 12 osób w grupie, dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. W naszej szkole konsultacje zarówno indywidualne, jak i grupowe będą się odbywać w sali nr 5, przygotowanej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konsultacje mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.
Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wcześniej zgłosić się do nauczyciela uczącego lub wychowawcy klasy. Nauczyciel wyznaczy Ci termin spotkania w szkole. Wystarczy wysłać maila, w którym podasz powód udziału w konsultacjach, np.:
1.  uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna – szczególnie w przypadku oceny niedostatecznej,
2. wyjaśnienie niezrozumiałych treści nauczania, usystematyzowanie materiału,
3. wsparcie w przygotowaniu do egzaminu zawodowego,
4. uzyskanie pomocy w nurtujących Cię sprawach, rozmowa z nauczycielem, wychowawcą czy szkolnym pedagogiem,
5. spotkanie z bibliotekarzem, zwrot wypożyczonych podręczników-szczególnie ważne dla uczniów klas III,
6. inne ważne dla Ciebie powody.


Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych obowiązujących zasadach:

  1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
  2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  4.  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
  10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami. Prześle Ci je nauczyciel bibliotekarz.

Podziel się: