To jest post jakiś tam

Nawiązując do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że nauczanie zdalne zostało przedłużone do 29 listopada br. W związku z powyższym kształcenie w naszej szkole nadal będzie się odbywało z wykorzystaniem aplikacji dziennika elektronicznego „zaplanuj lekcję” oraz aplikacji platformy edukacyjnej Office 365, w szczególności: Outlook, Teams, OneDrive oraz Forms.

Ponawiam prośbę o aktywny udział uczniów w zajęciach organizowanych przez poszczególnych nauczycieli. Obowiązkiem każdego ucznia jest codzienne przeglądanie poczty elektronicznej oraz dziennika elektronicznego i stosowanie się do instrukcji i zaleceń przekazywanych przez nauczycieli. Każdy uczeń jest również zobowiązany do systematycznego odrabiania zadań domowych i terminowego przekazywania ich do oceny.

Zwracam się również z prośbą do rodziców uczniów, aby nadzorowali udział swoich dzieci w lekcjach.

Również do 29 listopada br. uczniowie naszej szkoły/młodociani pracownicy na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Pełna treść komunikatu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Podziel się: