To jest post jakiś tam

Działając zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 2 Statutu Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu udzielam uczennicom naszej szkoły:

Julii Cygnarowicz oraz Klaudii Wygońskiej

pochwały dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej

za osiągnięcie bardzo wysokich wyników klasyfikacji okresowej w bieżącym roku szkolnym, tj. średniej ocen 4,88 oraz wzorowego zachowania.

Serdecznie gratuluję-Józef Klimek dyr Szkoły

Podziel się: