To jest post jakiś tam

Od 29 marca br. do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

W Dzienniku Ustaw poz. 561 z 26 marca  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:   https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561
Załącznik: tekst rozporządzenia (pdf)

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki
Podziel się: