To jest post jakiś tam

Dnia 24 maja gościliśmy w naszej szkole dwie panie policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Spotkanie miało charakter profilaktyczno-edukacyjny i dotyczyło odpowiedzialności karnej oraz praw nieletnich. Wzięły w niej udział klasy I i II.


Odpowiedzialność karna


Uczniowie dowiedzieli się kim jest, w świetle prawa, osoba nieletnia, co to jest demoralizacja i jakie grożą konsekwencję za popełnianie czynów zwanych demoralizującymi. Panie policjantki uświadomiły młodzieży, że za czyny demoralizujące uważane są m. in wagary, zaniedbanie nauki, nieodpowiednie zachowanie, używanie wulgaryzmów, stosowanie używek. Mowa była również o przestępstwach internetowych i sprawach, które szczególnie interesują młodzież.

Podziel się: