To jest post jakiś tam

Regulamin Szkolnego konkursu z wiedzy o zabytkach Wielkiej Brytanii w roku szkolnym 2023/2024:

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Rzemieslniczej Branżowej Szkoły I stopnia im. Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu.

2. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat zabytków znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii.

3. Chętni zgłaszają swoją kandydaturę do nauczyciela języka angielskiego do dnia 24 maja 2024r. (piątek)

4. Konkurs odbędzie się w dniach:

Poniedziałek 27 maja dla klasy: 1c godz. 13.15 (sala 2)

Wtorek 28 maja dla klas: 1a, 1d, 2c, 2d, 2e, 3d godz. 12.30 (sala 12)

Środa 29 maja dla klas: 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c godz. 10.30 (sala 12)

5. Konkurs składa się z jednego etapu pisemnego.

6. Zakres wiedzy dotyczy informacji na temat zabytków znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii.

7. Konkurs będzie zawierać 20 pytań, w tym 10 pytań z wyborem a,b,c oraz 10 pytań otwartych.

8. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka ustna oraz losowanie pytań z tego samego zakresu wiedzy.

9. Wszelkie materiały niezbędne do przygotowania się do konkursu będą dostarczane uczniom przy zgłoszeniu się do konkursu.

10. Wyniki zostaną ogłoszone 30 maja 2024 w czwartek.

11. W skład komisji oceniającej wchodzą: Alicja Sitek oraz Jadwiga Sopalska.

12. Dla osób z trzema najwyższymi wynikami przewidziane są dyplomy oraz nagrody, dla pozostałych uczestników dyplomy oraz drobne upominki.

Podziel się: