To jest post jakiś tam

W ramach realizacji hasła miesiąca Nałogi niszczą zdrowie i życie uczniowie naszej szkoły podjęli szereg różnych inicjatyw, np.: akcja Jabłko zamiast papierosa, konkurs plastyczny Palenie szkodzi, wypracowanie na temat szkodliwości palenia papierosów, oplakatowanie szkoły-wywieszki ukazujące szkodliwość palenia papierosów. Odbył się także konkurs na najlepszy plakat klasowy pt. „Dziękuję nie palę”. Komisja powołana przez dyrektora dokonała oceny prac przygotowanych przez poszczególne klasy. Wszystkim gratulujemy pomysłowości i zaangażowania. Zdaniem komisji najlepszą pracę wykonała klasa Id, która z wysokim wynikiem zajęła I miejsce, II miejsce przypadło klasie IIIb a na najniższym stopniu podium uplasowała się klasa Ia. Tuż za podium plakaty klas: IIa, IIIa, IIb oraz IIIc. Uczniowie zwycięskiej klasy, zgodnie z zapowiedzią zostają zaproszeni na lody. Na uczniów pozostałych miejsc czekają nagrody niespodzianki.

Podziel się: