To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie;

Pragnę poinformować, że dotychczasowa forma edukacji została decyzją władz nadrzędnych przedłużona do 15 lutego 2021 r. Zatem w naszej szkole kontynuujemy naukę na dotychczasowych zasadach, zresztą podobnie u pracodawców.

Edukacja w formie nauczania zdalnego to duże wyzwanie dla nauczycieli, a szczególnie dla Was – naszych uczniów. Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ogłasza konkurs na najlepszą frekwencję na lekcjach podczas zdalnego nauczania. Trzech uczniów z każdej klasy, którzy wykażą się systematycznością w uczęszczaniu na lekcje online otrzyma atrakcyjne nagrody oraz dyplom za zaangażowanie i samozaparcie w dążeniu do celu. Drodzy uczniowie nasza szkoła to jeden z  etapów Waszego życia, dlatego tak ważnym jest abyście już teraz wykazywali się „obowiązkowością”, która potrzebna jest w dorosłym życiu i która to jest wartością nadrzędną dla Waszych przyszłych pracodawców. Czekamy na najlepszych!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Zdalne nauczanie to duże wyzwanie dla nauczycieli, a szczególnie dla naszych uczniów. Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ogłasza konkurs na najlepszą frekwencję na lekcjach podczas zdalnego nauczania. Trzech uczniów z każdej klasy, którzy wykażą się systematycznością w uczęszczaniu na lekcje online otrzyma atrakcyjne nagrody, oraz dyplom za zaangażowanie i samozaparcie w dążeniu do celu. Drodzy rodzice/opiekunowie nasza szkoła to jeden z  ważniejszych etapów życia uczniów, dlatego tak ważnym jest aby już teraz wykazywali się oni „obowiązkowością”, która potrzebna jest w dorosłym życiu i która to jest wartością nadrzędną dla przyszłych pracodawców. Mam nadzieję, że pomogą nam Państwo zachęcić Waszych podopiecznych do regularnego brania udziału w lekcjach online, łączenia się z nauczycielami i wzięciu udziału w konkursie, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Konkurs nauczy młodych ludzi „zdrowej rywalizacji” oraz przyczyni się do poprawy ich frekwencji. W tym konkursie liczy się obowiązkowość, punktualność i zaangażowanie. Czekamy na najlepszych oraz liczymy na Państwa pomoc!

Lucyna Jurczak-nauczyciel historii

Podziel się: