To jest post jakiś tam

KONKURS MATEMATYCZNY „1 z 10” 
DLA UCZNIÓW RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM SĄCZU. 

Cele konkursu: 

 • popularyzacja wiedzy matematycznej, 
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, 
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy  z przedmiotów ścisłych, 
 • stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy  i  umiejętności matematycznych na tle innych uczestników. 

Regulamin konkursu: 

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.  
 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 27 stycznia 2023 r. przez mgr Jadwigę Sopalską.   
 1. Konkurs odbędzie się 21 lutego 2023r. o godz. 11.30 w sali 14. 
 1. Konkurs międzyklasowy „1 z 10” jest wzorowany na konkursie telewizyjnym „1 z 10”.  
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
 1. Zawodnicy odpowiadają na pytania dotyczące wiadomości matematycznych z zakresu wiedzy już zdobytej w szkole.  
 1. Kolejność zawodników odpowiadających w pierwszej rundzie jest ustalana drogą losowania. 
 1. Zawodnicy mają przydzielone stoliki, każdy ze swoim numerem, wizytówką oraz 3 przedmioty, które oznaczają szanse.  
 1. Osobą prowadzącą konkurs jest nauczyciel matematyki, który odczytuje pytania z kartoników.  
 1. Trzy osoby pomaga obsłużyć konkurs: jedna zbiera szanse, druga odlicza czas, trzecia notuje i oblicza punkty finalistów.  
 1. Nikt nic nie podpowiada.  
 1. Zawodnik musi rozpocząć udzielanie odpowiedzi w czasie do 5 sekund od postawionego pytania. 
   
  I RUNDA 
 1. W pierwszej rundzie uczestniczą wszyscy zawodnicy odpowiadając kolejno na trzy pytania. Najpierw wszyscy odpowiadają na pytania po kolei, później drugi raz po kolei i trzeci raz po kolei.  
 1. Zawodnik, który odpowie prawidłowo zachowuje szansę. 
 1. Zawodnik, który odpowie błędnie lub zacznie udzielać odpowiedzi za późno, traci przedmiot – szansę.  
 1. Zawodnik, który na 3 pytania odpowiedział źle, traci wszystkie szanse i kończy tym samym uczestnictwo w konkursie, siada z tyłu na krześle i przysłuchuje się odpowiedziom pozostałych zawodników. 
 1. Zawodnik, który odpowiedział dobrze przynajmniej na jedno pytanie, przechodzi do drugiej rundy konkursu ze swoimi szansami. 
   
   
  II RUNDA 
 1. W drugiej rundzie zawodnicy odpowiadają na pytania wskazani przez siebie nawzajem.  
 1. Najpierw zawodnik pierwszy, który pozostał po pierwszej rundzie odpowiada na pytanie zadane przez prowadzącego konkurs. Jeśli odpowie dobrze – zachowuje szansę i wskazuje na zawodnika, który ma odpowiadać na kolejne pytanie.  
 1. Jeśli jakiś zawodnik odpowie źle, traci szansę i nie może wskazać kolejnego zawodnika do odpowiedzi. Wtedy ten poprzedni wskazuje odpowiadającego.  
 1. W drugiej rundzie zawodnicy odpowiadają na pytania dotąd, dopóki tylko trzech zawodników zostanie z szansami, jedną, dwiema lub trzema. 
   
  III RUNDA  
 1. W trzeciej finałowej rundzie uczestniczą trzej zawodnicy, którzy zachowali najdłużej przynajmniej jedną szansę.  
 1. Za zachowanie szans z II rundy zawodnicy mają doliczane punkty: za jedną – 10 pkt., za dwie – 20 pkt., za trzy – 30 pkt. 
 1. Finaliści stoją za osobno ustawionymi trzema stolikami i każdy z nich ma przydzielone trzy nowe szanse.  
 1. Teraz zawodnicy odpowiadają w podobny sposób jak w rundzie drugiej, uzyskując za każdą poprawną odpowiedź 10 pkt. Można na odpowiadającego wyznaczyć siebie, wówczas za prawidłową odpowiedź uzyskuje się 20 pkt. 
 1. Każdy odpowiada kolejno dotąd, dopóki nie straci wszystkich swoich szans.  
 1. Za błędną odpowiedź jest odbierana szansa. Zwycięzcami są trzej finaliści.  
 1. Głównym zwycięzcą jest ten finalista, który zachował najdłużej szansę.  
 1. Zwycięzcom są przyznawane nagrody rzeczowe ufundowane np. przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.  
 1. Nauczyciel matematyki może finalistom postawić oceny cząstkowe: cel.
Podziel się: