To jest post jakiś tam

Regulamin Szkolnego Konkursu Ekologicznego.

 1. Cel konkursu:
  • – propagować wiedzę ekologiczną
  • – uwrażliwić na znaczenie ekologii w życiu człowieka
  • – propagowanie idei proekologicznej stylu życia
  • – zachęcenie do współzawodnictwa
 1. Uczestnicy- uczniowie klas I-III naszej szkoły.
 2. Termin konkursu – 14 i 21 maja (wtorek) 2024 roku.
 3. Konkurs wiedzy ekologicznej – Quiz Uczestnicy będą odpowiadać pisemnie na 40 pytań w Quizie. Do każdego pytania będą wskazane odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za błędną –1 , Brak odpowiedzi – 0punktów. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy z najwyższą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów przeprowadzona zostaje dogrywka, W celu ustalenia 1, 2 i 3 miejsca, przewidziano nagrody dla najlepszych. Pytania konkursowe będą dotyczyły:
  • – ekologii
  • – sposobu ochrony klimatu Ziemi
  • – formy ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe)
  • – globalnych zjawisk (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog)
 4. Osoby chętne proszę o kontakt przez wychowawców klasowych lub
  bezpośrednio do nauczyciela Zbigniewa Ziębiec.
 5. Termin zgłoszeń do 10 maja (piątek) 2024 (organizator musi wydrukować
  zestawy pytań)
  Organizator: Zbigniew Ziębiec
Podziel się: