To jest post jakiś tam

Dnia 7 czerwca 2024 roku w Branżowej Szkole I Stopnia im. św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odbyła się IV edycja konkursu biblijnego, której tym razem tematem przewodnim była Ewangelia wg św. Mateusza. W konkursie wzięli udział uczniowie z różnych klas, rywalizując w zakresie wiedzy biblijnej, znajomości tekstów oraz interpretacji ewangelicznych przypowieści.
Konkurs miał na celu pogłębienie wiedzy religijnej młodzieży oraz rozwijanie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych w kontekście biblijnym. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością faktów i wydarzeń opisanych w Ewangelii wg św. Mateusza, ale również umiejętnością zrozumienia przesłania duchowego i moralnego zawartego w tekstach.
Pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy II b, Karol Przychocki, który zachwycił komisję konkursową swoją dogłębną wiedzą oraz błyskotliwymi odpowiedziami na pytania dotyczące przypowieści Jezusa. Drugie miejsce zajął Kozik Patryk z klasy IIb, a trzecie miejsce przypadło Zuzannie Rożdżyńskiej z klasy IIIa.
Całe wydarzenie przebiegło w atmosferze zdrowej rywalizacji i duchowego wzbogacenia, a uczestnicy i publiczność zgodnie podkreślali wartość takich inicjatyw w życiu szkolnym.
Spróbuj i ty rozwiązać przygotowany test.

Podziel się: