To jest post jakiś tam

 Szanowni Państwo-Pracodawcy;
Przekazuję Państwu stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego – Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej dotyczące kształcenia pracowników młodocianych w zakładach rzemieślniczych w okresie pandemii.
W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.

  1. Organizacja kształcenia w szkołach – zmiany w organizacji  kształcenia zawodowego.
  2. Dofinansowanie przysługuje także  za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku  świadczenia pracy.
  3. Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
  4. Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy  okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół.
  5. Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.
  6. Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  7. Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
Podziel się: