To jest post jakiś tam

Szanowni Państwo;

Wychodząc naprzeciw Państwa propozycjom, w trosce o jak najwyższą jakość kształcenia zawodowego przekazuję informację, gdzie znajdują się: baza pracodawców oraz programy nauczania zawodów.

  1. Wykaz pracodawców, w tym prowadzących szkolenia dla uczniów naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w zakładce informator osobowy:
    http://www.cech.nowysacz.com.pl/s8-informator-osobowy.html

  2. Projekty programów nauczania zawodu opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991) znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:
    https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/
Podziel się: