To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie klas III, zdający w tym roku szkolnym egzamin czeladniczy w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Polecam stronę: http://www.izbarzem-ns.pl/egzaminy
W zakładce egzaminy znajdziecie następujące, ważne dla Was informacje:
1. Wykaz zawodów, w których Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu organizuje egzaminy.
2. Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego oraz standardy wymagań egzaminacyjnych do pobrania.
3. Dokumenty do pobrania, w tym wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
4. Opłaty egzaminacyjne.
5. Legalizacja świadectw.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: