To jest post jakiś tam

Szanowni Państwo;

W załączeniu zarządzenie dyrektora szkoły o zmianie wariantu kształcenia z tradycyjnego na zdalny w klasie II d w okresie od 2-8 października br. Uczniowie klasy są zobowiązani do udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zdalnej. Proszę śledzić zapisy, komunikaty w dzienniku elektronicznym oraz platformie edukacyjnej Office 365. Ponadto informuję, że uczniowie tej klasy, nie objęci kwarantanną mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach praktycznych w zakładzie pracy. Wychowawca klasy skontaktuje się z uczniami, którzy nie są objęci kwarantanną. O dalszych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco zarówno na naszej stronie, jak i z wykorzystaniem komunikatorów dziennika elektronicznego.

W pozostałych klasach zajęcia odbywają się bez zmian.

Podziel się: